Genius loci

vinohrad

Tasovické vinařství

sklipek

Réva se v těchto končinách pěstovala už v 19. století, což jednoznačně dokazují staré mapy s vyznačenými viničnými „tratěmi“. ZD Hodonice navazuje na tuto tradici pěstování. Co se týče půdních podmínek, je třeba zdůraznit, že většina vinic se nachází poblíž břehů řeky Dyje a jsou tímto ovlivněny, což v praxi znamená půdy těžké s různě vysokým poměrem ornice a kamene (viniční trať Kamenný vrch) až po lehké písčité na mírných jihovýchodních až jihozápadních svazích. Po klimatické stránce se tento region řadí mezi nejteplejší ale i zároveň nejsušší v republice, což je však paradoxně příznivé pro růst a vývoj révy. Zimy jsou většinou mírné s krátkým jarem přecházejícím rovnou do dekád tropických teplot vystřídaných chladnějšími periodami dní s občasnými srážkami. Podzim bývá většinou teplý a suchý, což opět příznivě ovlivňuje dozrávání révy.

Družstvo hospodaří na výměře více než 100 ha vinic situovaných zejména v katastru Tasovice nad Dyjí a to viniční tratě Kamenný vrch, Staré vinohrady a Stará hora a pak i v katastru obce Krhovice viniční trať Skalka. Jak již název napovídá každá vinice je zcela odlišná nejen věkem, půdními podmínkami, polohově ale i odrůdovým složením. Historicky nejpěstovanější a nejvhodnější odrůdy jsou Veltlínské zelené, Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, Müller Thurgau, Sauvignon, ale také méně zastoupené odrůdy jako Tramín červený, Ryzlink rýnský, Veltlínské červené rané. V posledních letech proběhla intenzívní výsadba nových odrůd dle požadavků zákazníka především pro vlastní výrobu vín a to zejména Moravský muškát též znám jako Mopr, dále Veritas, Pálava, Kerner a Hibernal.

Při pěstování révy postupujeme vždy šetrně a co nejpřirozeněji abychom dosáhli co nejlepší kvalitu hroznů a proto dodržujeme zásady Integrované produkce pěstování révy vinné a dále je rozvíjíme za účelem přiblížit se co nejvíce k čistě ekologické produkci což v budoucnu zcela nevylučujeme. Pracuje zde celoročně tým zkušených a spolehlivých pracovníků, kteří zajišťují optimální péči s osobním přístupem. Nejen sklizeň, ale i většina zásadních prací v péči o révový keř probíhá ručně, mechanizace slouží víceméně pouze k provedení ochrany porostu před chorobami a škůdci, či pro údržbu meziřadí nebo jiným souvisejícím pracím. Tímto šetrným způsobem péče zajišťujeme přirozený vývoj keře a tím i lepší hodnotu sklizených hroznů.

Část hroznů zpracováváme ve vlastním sklepě, větší část dodáváme firmě Znovín Znojmo, a.s. Proto se na etiketách znovínských vín můžete setkat s názvy našich viničních tratí.
Vzhledem k rozloze vinic je filozofií společnosti zpracovávat každý rok hrozny ze stejné vinařské obce, viniční tratě, části vinice i polohy. Jedině tak lze porovnávat a vychutnat drobné rozdíly jednotlivých ročníků. V historickém archívu se lze vrátit časem až do roku 1959.
Zajímavostí našich vinic je velmi rozdílné geologické podloží. Vinice Skalka v obci Krhovice je součástí Karpatské předhlubně. Vinice Kamenný vrch, Staré vinohrady a Stará hora v obci Tasovice jsou součástí Českého masívu. Společně s rozdílnými klimatickými podmínkami, nadmořskou výškou, svažitostí, osluněním a spoustou dalších drobných faktorů dává i stejná odrůda rozdílný charakter výsledného vína.
Naše vinařství zpracovává hrozny tradiční technologií za pomoci moderního vybavení. Důraz je kladen na kvalitní ruční sklizeň. Odstopkování provádíme na velmi šetrném mlýnkoodstopkovači, aby nedocházelo k předčasnému narušování bobulí, a následně lisujeme na moderním pneumatickém lisu. Při fermentaci nám pomáhá technologie řízeného kvašení. Celková roční produkce vinařství je do 30 000 lahví  přívlastkových vín.
Naše vína jsou pravidelně zařazována do systému VOC Znojmo (Vína originální certifikace Znojmo), což je nový apelační systém upřednostňující původ hroznů před dosaženou cukernatostí.

Vinařství je umístěno netradičně na krásném místě uprostřed obce Tasovice přímo u kostela Nanebevzetí Panny Marie. Návštěvníci tak mohou obdivovat nejenom typické terroir tasovických vín, ale i genius loci historického centra vinařské obce Tasovice.

tasovice

Tasovice

Vinařská obec je členem sdružení vinařských obcí Daníž. Pěstování a výroba vína je zvláštní kapitolou v historii obce. Tato činnost má v Tasovicích hluboké kořeny z dob, kdy obec spadala pod Loucký klášter. Velké změny proběhly po II. světové válce, kdy došlo k vysídlení německého obyvatelstva. V roce 1945 bylo v obci 68 ha vinic, které byly postupně obnovovány. Na přelomu 60. a 70. let došlo k největšímu rozvoji vinařských tratí. Místní vinaři dostávají ocenění za svá vína na nejrůznějších výstavách a přehlídkách vín na Znojemsku.
Bývalý sklepmistr místního družstva pan Karel Sikora, jehož bysta je na jeho památku umístěna u vchodu do sklepa Tasovického vinařství, sklízel úspěchy na mezinárodních i světových výstavách.
Vztah obce k vinařství představuje i vinařský nůž a réva ve znaku obce.

hodonice

Hodonice

Vinařská obec Hodonice leží na jižní Moravě v okrese Znojmo. Obec se rozkládá asi 10 kilometrů východně od Znojma a přibližně 11 kilometrů severně od rakouských hranic. Tato oblast je v těsné blízkosti turisticky atraktivního Národního parku Podyjí. Obec Hodonice leží na levém břehu řeky Dyje v průměrné výšce 205 metrů nad mořem. Zeměpisná poloha a příznivé podnebí umožnily, že již od starší doby kamenné bylo území Hodonice nepřetržitě osídleno. První písemné zmínky o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1281. Vinná réva se zde pěstovala již dávno a pěstovat se nikdy nepřestala. Stará obecní pečeť s pluhem a vinařským nožem charakterizuje hospodářský základ života obce.

Krhovice

Obec Krhovice leží v jižní části okresu Znojmo asi 12 km východně od Znojma v údolní nivě řeky Dyje. Reliéf je rovinný, katastrální území má rozlohu 813 ha z toho cca na 500 ha jsou zemědělské  pozemky, 365 ha orné půdy a zbývající část vinice. Obec má přibližně 530 obyvatel,  zhruba 190 obydlených domů.
Krhovice se řadí mezi vinařské obce. Celková výměra vinic  je cca 45 ha, z toho 35 ha obhospodařuje Zemědělské družstvo Hodonice a zbytek drobní vinaři. Lokalita se nazývá Viniční trať KRHOVICE  SKALKA, která má rozlohu 35 ha.  Nejvyšší bod (tzv. Vraní vrch),  leží 232 m nad mořem.