Genius loci

vinohrad

Tasovické vinařství

sklipek

Celková rozloha vinic činí téměř 100 hektarů ve viničních tratích Kamenný vrch, Stará hora a Staré vinohrady v obci Tasovice, v obci Krhovice je to trať Skalka. Tasovické vinařství zpracovává jen část produkce hroznů, zbytek je určen k prodeji.
Vzhledem k rozloze vinic je filozofií společnosti zpracovávat každý rok hrozny ze stejné vinařské obce, viniční tratě, části vinice i polohy. Jedině tak lze porovnávat a vychutnat drobné rozdíly jednotlivých ročníků. V historickém archívu se lze vrátit časem až do roku 1959.
Zajímavostí našich vinic je velmi rozdílné geologické podloží. Vinice Skalka v obci Krhovice je součástí Karpatské předhlubně. Vinice Kamenný vrch, Staré vinohrady a Stará hora v obci Tasovice jsou součástí Českého masívu. Společně s rozdílnými klimatickými podmínkami, nadmořskou výškou, svažitostí, osluněním a spoustou dalších drobných faktorů dává i stejná odrůda rozdílný charakter výsledného vína.
Naše vinařství zpracovává hrozny tradiční technologií za pomoci moderního vybavení. Důraz je kladen na kvalitní ruční sklizeň. Odstopkování provádíme na velmi šetrném mlýnkoodstopkovači, aby nedocházelo k předčasnému narušování bobulí, a následně lisujeme na moderním pneumatickém lisu. Při fermentaci nám pomáhá technologie řízeného kvašení. Celková roční produkce vinařství je do 30 000 lahví  přívlastkových vín.
Naše vína jsou pravidelně zařazována do systému VOC Znojmo (Vína originální certifikace Znojmo), což je nový apelační systém upřednostňující původ hroznů před dosaženou cukernatostí.

Vinařství je umístěno netradičně na krásném místě uprostřed obce Tasovice přímo u kostela Nanebevzetí Panny Marie. Návštěvníci tak mohou obdivovat nejenom typické terroir tasovických vín, ale i genius loci historického centra vinařské obce Tasovice.

tasovice

Tasovice

Vinařská obec je členem sdružení vinařských obcí Daníž. Pěstování a výroba vína je zvláštní kapitolou v historii obce. Tato činnost má v Tasovicích hluboké kořeny z dob, kdy obec spadala pod Loucký klášter. Velké změny proběhly po II. světové válce, kdy došlo k vysídlení německého obyvatelstva. V roce 1945 bylo v obci 68 ha vinic, které byly postupně obnovovány. Na přelomu 60. a 70. let došlo k největšímu rozvoji vinařských tratí. Místní vinaři dostávají ocenění za svá vína na nejrůznějších výstavách a přehlídkách vín na Znojemsku.
Bývalý sklepmistr místního družstva pan Karel Sikora, jehož bysta je na jeho památku umístěna u vchodu do sklepa Tasovického vinařství, sklízel úspěchy na mezinárodních i světových výstavách.
Vztah obce k vinařství představuje i vinařský nůž a réva ve znaku obce.

hodonice

Hodonice

Vinařská obec Hodonice leží na jižní Moravě v okrese Znojmo. Obec se rozkládá asi 10 kilometrů východně od Znojma a přibližně 11 kilometrů severně od rakouských hranic. Tato oblast je v těsné blízkosti turisticky atraktivního Národního parku Podyjí. Obec Hodonice leží na levém břehu řeky Dyje v průměrné výšce 205 metrů nad mořem. Zeměpisná poloha a příznivé podnebí umožnily, že již od starší doby kamenné bylo území Hodonice nepřetržitě osídleno. První písemné zmínky o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1281. Vinná réva se zde pěstovala již dávno a pěstovat se nikdy nepřestala. Stará obecní pečeť s pluhem a vinařským nožem charakterizuje hospodářský základ života obce.

Krhovice

Obec Krhovice leží v jižní části okresu Znojmo asi 12 km východně od Znojma v údolní nivě řeky Dyje. Reliéf je rovinný, katastrální území má rozlohu 813 ha z toho cca na 500 ha jsou zemědělské  pozemky, 365 ha orné půdy a zbývající část vinice. Obec má přibližně 530 obyvatel,  zhruba 190 obydlených domů.
Krhovice se řadí mezi vinařské obce. Celková výměra vinic  je cca 45 ha, z toho 35 ha obhospodařuje Zemědělské družstvo Hodonice a zbytek drobní vinaři. Lokalita se nazývá Viniční trať KRHOVICE  SKALKA, která má rozlohu 35 ha.  Nejvyšší bod (tzv. Vraní vrch),  leží 232 m nad mořem.